testování biologických aktivit – mikrobiologické testy, protizánětlivé testy, testy toxicity