Konzultace v oblasti přípravy a účinnosti přírodních látek. Hodnocení a zpracování rešeršních přehledů. Tato služba může předcházet analýzám.