kvalitativní i kvantitativní analýzy pomocí plynové i kapalinové chromatografie, na jejichž základě jsme schopni analyzovat složení dodaného materiálu