Analýzy

Ceník testů biologické aktivity – ceny se mohou lišit v závislosti na počtu a charakteru testovaných látek a testovaných kmenů. Uvedené ceny jsou za testy v trojím opakování a jsou bez DPH.

Stanovení minimální inhibiční koncentrace, mikrodiluční metoda (1 vzorek, 1 kmen) 1 000 – 2 000 Kč

Následné stanovení minimální baktericidní koncentrace, kultivační metoda (1 vzorek, 1 kmen) 250 – 500 Kč

Stanovení kinetiky růstu mikroorganismu (1 koncentrace, 1 kmen) 300 – 1 000 Kč

Stanovení minimální inhibiční koncentrace v plynné fázi (1 vzorek, 1 kmen) 1 000 – 2 000 Kč

Následné stanovení minimální baktericidní koncentrace v plynné fázi (1 vzorek, 1 kmen) 250 – 500 Kč

Stanovení minimální inhibiční koncentrace v plynné fázi, 10 m3 testovací  místnost (1 vzorek, 1 kmen) 15 000 Kč

Stanovení cytotoxicity na kulturách Caco-2, HT-29 a Hep-G2 lidských buněk (1 vzorek, 1 buněčná linie) 5 200 Kč

Ceník chemických analýz – ceny se mohou lišit v závislosti na počtu a charakteru testovaných látek. Uvedené ceny jsou za testy v trojím opakování a jsou bez DPH.

Stanovení známých látek v matrici podle dostupného standardu (GC, HPLC, LC-MS)           2 000 – 15 000 Kč

Poradenství

Analýzy informací, rešeršní práce, white paper, konzultace (výzkum a vývoj, legislativa)  800 – 1 200 Kč/hod