Kvalitativní i kvantitativní analýzy stanovené pomocí plynové i kapalinové chromatografie. Měření reziduí pesticidů v rostlinných materiálech a zemědělských produktech.