Analýzy

Nabízíme možnost testování biologických aktivit – mikrobiologické testy, protizánětlivé testy, testy toxicity – a kvalitativní i kvantitativní analýzy stanovené pomocí plynové i kapalinové chromatografie (bližší informace naleznete v Ceníku)

Naše analýzy, vlastní či zprostředkované, potvrdí, zda testovaná směs má požadované vlastnosti. Jsme schopni analyzovat jak složení dodaného materiálu, tak jeho účinnost, zejména v likvidaci chorob přenosných vzduchem. V rámci analýz se dají testovat různé kombinace použitých látek (možnost využít synergie). Vedlejším produktem analýzy může být také měření reziduí pesticidů v rostlinných materiálech a zemědělských produktech.